عناوین

تعداد رکوردهای فراخوانی شده : ۵۷۷


سخنرانی شماره 60 برای معلمان (روح بزرگ)

۱۴۰۳/۴/۱۳
0 نظر
پدیدآوران: کرباسچیان، علی‌اصغر (علامه)

روح بزرگ

image

مصاحبه با آقای سید محمد­حسین میرهادی

۱۴۰۳/۳/۱۱
0 نظر
پدیدآوران: میرهادی، سید محمدحسین

خلاصۀ مصاحبۀ آقای سید محمد­حسین میرهادی فارغ التحصیل دورۀ 14 علوی

image

مصاحبه با آقای محمد‌علی ورشوچیان

۱۴۰۳/۳/۱۱
0 نظر
پدیدآوران: ورشوچیان، محمدعلی

خلاصۀ مصاحبۀ آقای محمد‌علی ورشوچیان فارغ التحصیل دورۀ ۱۷ علوی (1401/4/6)

image

مصاحبه با حجت‌الاسلام احمد نیلی

۱۴۰۳/۳/۱۱
0 نظر
پدیدآوران: نیلی، احمد

حجت‌الاسلام احمد نیلی، فارغ‌التحصیل دورۀ ۱۶ علوی (۸دی۹۷)

image

مصاحبه با آقای مجتبی میرمهدی

۱۴۰۳/۳/۱۱
0 نظر
پدیدآوران: میرمهدی، مجتبی

خلاصۀ مصاحبۀ آقای مجتبی میرمهدی همکار دبستان نیکان(27/8/1400)

image

مصاحبه با آقای سید احمد موسوی‌راد

۱۴۰۳/۳/۱۱
0 نظر
پدیدآوران: موسوی‌راد، سید احمد

خلاصۀ مصاحبۀ آقای سید احمد موسوی‌راد، همکار دبستان علوی شمارۀ1 (4/6/1400)

image

مصاحبه با آقای محمدمهدی موحدنیا

۱۴۰۳/۳/۱۱
0 نظر
پدیدآوران: موحدنیا، محمدمهدی

خلاصۀ مصاحبۀ آقای محمدمهدی موحدنیا دربارۀ استاد علامه(14/11/97)

image

مصاحبه با آقای سیدعلی محمودی

۱۴۰۳/۳/۱۱
0 نظر
پدیدآوران: محمودی، سید علی

خلاصۀ هفت مصاحبۀ آقای سیدعلی محمودی فارغ‌التحصیل دورۀ 3 علوی

image

سخنرانی شماره 44 برای معلمان (فقر معنوی)

۱۴۰۳/۳/۱۰
0 نظر
پدیدآوران: کرباسچیان، علی‌اصغر (علامه)

فقر معنوی

image

مصاحبه با آقای محمدمهدی کرباسچیان

۱۴۰۳/۳/۱۰
0 نظر
پدیدآوران: کرباسچیان، محمدمهدی

خلاصۀ چهار مصاحبۀ آقای محمدمهدی کرباسچیان فارغ‌التحصیل دورۀ 16 علوی

image


صفحه:
۱

«در زیر آسمان هیچ کاری به عظمت انسان‌سازی نیست»

علامه کرباسچیان
شبکه های اجتماعی
رایانامه و تلفن موسسه

info@allamehkarbaschian.ir - ۰۲۱۲۲۶۴۳۹۲۸

All content by Allameh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Based on a work at Allameh Institute