allame
allame

مؤسسۀ فرهنگی علامه کرباسچیان، بنا به وصیت استاد علامه در راستای گردآوری، تنظیم، شرح و توضیح آثار به جای مانده از ایشان، تأسیس شده است. مؤسسه هدف خود را امتداد فکر و مکتب تربیتی علامه در راستای ارتقای فرهنگ و تعلیم و تربیت به جامعۀ اسلامی می‌داند و در این مسیر، از کشف، تحلیل و انتشار ایده‌ها و تجربه‌های علامه کرباسچیان و یارانش بهره می‌گیرد. اعتقاد ما این است که گفتار و رفتار استاد علامه و یارانش و آنچه به عنوان روش‌ها و نهادهای تربیتی از ایشان به جای مانده، منبعی مهم برای علاقه‌مندان به رشد فردی، تربیت مدرسه‌ای و اصلاح اجتماعی، در بعد نظری و عملی است.

allame

واحدهای سازمانی مؤسسه در سال ۱۴۰۰ با این هدف تنظیم شده‌اند که هر آنچه از آثار مرحوم علامه کرباسچیان به جای مانده، حفظ و نگهداری شود (واحد حفظ)، از طریق گردآوری خاطرات و اسناد، تجربه‌ها و رفتارهای او و یارانش ثبت و ضبط گردد (واحد تاریخ) بخش‌های آموزنده و قابل استفادۀ این میراث در اختیار مخاطبان مختلف قرار گیرد (واحد نشر)، از طریق تحلیل علمی این میراث، امکان توسعه و روزآمدی آن و نیز استفاده از آن جهت حل مسائل و چالش‌های تربیتی و فرهنگی فراهم گردد (واحد پژوهش) و نهایتاً با به‌کارگیری اصول و روش‌های ملهم از علامه در دوره‌های آموزشی متنوع، افرادی تربیت شوند که ادامه‌دهندۀ راه و دغدغۀ انسان‌سازی برای نسل‌های آینده باشند (واحد آموزش)

allame
allame

از آن‌جا که مخاطبان محترم، هر یک از زاویه‌ای به میراث علامه و یارانش علاقه دارند، مؤسسه تلاش دارد زوایای مختلف فعالیت‌هایی را که پیرامون این میراث انجام می‌گیرند، برای مخاطبین معرفی کند. بخش کارنامۀ مؤسسه، امکان آشنایی با فعالیت‌های انجام شده و نیز فعالیت‌های حال و آینده را فراهم می‌آورد.

«در زیر آسمان هیچ کاری به عظمت انسان‌سازی نیست»

علامه کرباسچیان
شبکه های اجتماعی
رایانامه و تلفن موسسه

info@allamehkarbaschian.ir - ۰۲۱۲۲۶۴۳۹۲۸

All content by Allameh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Based on a work at Allameh Institute