معرفی بخش های پژوهش در کاتالوگ رویداد زمان‌شناسی و نوگرایی

تاریخ ایجاد: ۱۴۰۱/۴/۳۰

معرفی بخش های پژوهش در کاتالوگ رویداد زمان‌شناسی و نوگرایی

مجموعه فعالیت‌های مؤسسه در چند سال اخیر، در قالب دفترچه‌ای در اختیار شرکت‌کنندگان رویداد زمان‌شناسی و نوگرایی قرار می‌گیرد. این پست جهت استفادۀ شرکت‌کنندگان مجازی تهیه شده است.

نظر

«در زیر آسمان هیچ کاری به عظمت انسان‌سازی نیست»

علامه کرباسچیان
شبکه های اجتماعی
رایانامه و تلفن موسسه

info@allamehkarbaschian.ir - ۰۲۱۲۲۶۴۳۹۲۸

All content by Allameh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Based on a work at Allameh Institute