علامه کرباسچیان در آینه تاریخ

تاریخ ایجاد: ۱۴۰۱/۳/۲۱

علامه کرباسچیان در آینه تاریخ

مصاحبه‌های موسسه از سال 1397 با رویکرد‌ی تاریخ‌پژوهانه تحت عنوان پروژه #تاریخ_شفاهی علامه کرباسچیان ادامه یافت. مجموعه «زندگی و زمانۀ علامه کرباسچیان» که فصل اول آن انتشار یافت، محصول این مصاحبه‌هاست.


مرداد ماه 1382 علامه کرباسچیان از میان ما رفت ولی یادگارهایش ماند. یادگارهای آن عالم عامل زاهد، مانند برخی اهل علم، تنها به مکتوبات و سخنان او ختم نمی‌شد. او موسس نهادی بود که تا امروز بر فرهنگ و تربیت جامعه موثر است.

از این رو در کنار گفتارهای علامه، کردارها و ایده‌های او نیز باید جمع‌آوری می‌شد. بر این اساس موسسه فرهنگی علامه کرباسچیان، از همان سال تا چهارده سال بعد، هشتاد مصاحبه با یاران و نزدیکان علامه انجام داد.این مجموعه، در چهار فصل با عنوان «علامه کرباسچیان از نگاه یاران» در حال انتشار است.


مصاحبه‌های موسسه از سال 1397 با رویکرد‌ی تاریخ‌پژوهانه تحت عنوان پروژه تاریخ شفاهی علامه کرباسچیان ادامه یافت. مجموعه «زندگی و زمانۀ علامه کرباسچیان» که فصل اول آن انتشار یافت، محصول این مصاحبه‌هاست.

 

امروز به لطف خدا در فصل اول، چهل مصاحبه در دو مجموعه در دسترس علاقه‌مندان تربیت دینی، تاریخ، فرهنگ و معارف شیعی قرار گرفته‌است.


امیدواریم به زودی و با انتشار فصل دوم از این مصاحبه‌ها به ترسیم ابعاد دیگری از شخصیت علامه کرباسچیان و اقدامات و اندیشه‌های او بپردازیم...


با ما همراه باشید. 
نظر

«در زیر آسمان هیچ کاری به عظمت انسان‌سازی نیست»

علامه کرباسچیان
شبکه های اجتماعی
رایانامه و تلفن موسسه

info@allamehkarbaschian.ir - ۰۲۱۲۲۶۴۳۹۲۸

All content by Allameh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Based on a work at Allameh Institute