به مناسبت سالگرد درگذشت مرحوم آیت الله مجتهدی تهرانی

تاریخ ایجاد: ۱۴۰۱/۳/۲۱

به مناسبت سالگرد درگذشت مرحوم آیت الله مجتهدی تهرانی

بازنشر گفتاری از ایشان


به مناسبت سالگرد درگذشت مرحوم آیت الله مجتهدی تهرانی در ۲۳ دی ۱۳۸۶

بازنشر گفتاری از ایشان 


از نگاه یاران - قسمت اول: آیت‌الله احمد مجتهدی
نظر

«در زیر آسمان هیچ کاری به عظمت انسان‌سازی نیست»

علامه کرباسچیان
شبکه های اجتماعی
رایانامه و تلفن موسسه

info@allamehkarbaschian.ir - ۰۲۱۲۲۶۴۳۹۲۸

All content by Allameh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Based on a work at Allameh Institute