به مناسبت سالگرد درگذشت مرحوم آیت الله مجتهدی تهرانی

تاریخ ایجاد: ۱۴۰۱/۳/۲۱

به مناسبت سالگرد درگذشت مرحوم آیت الله مجتهدی تهرانی

بازنشر گفتاری از ایشان

نظر

«در زیر آسمان هیچ کاری به عظمت انسان‌سازی نیست»

علامه کرباسچیان
شبکه های اجتماعی
رایانامه و تلفن موسسه

info@allamehkarbaschian.ir - ۰۲۱۲۲۶۴۳۹۲۸

All content by Allameh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Based on a work at Allameh Institute