همچو مرهم

تاریخ ایجاد: ۱۴۰۱/۵/۱۵

تعداد بازدید:۰

همچو مرهم

آقای نادر فضلی از همکاران دبستان و راهنمایی علوی در سال‌های ۱۳۵۲ تا ۱۳۸۱


در این گفتار کوتاه، آقای نادر فضلی از همکاران دبستان و راهنمایی علوی در سال‌های ۱۳۵۲ تا ۱۳۸۱، از اصول کار تربیتی علامه کرباسچیان، نگاه عمیق او به مقوله امر به معروف و نهی از منکر و شیوه‌ی آرام و باران‌وار او در کار تعلیم و تربیت می‌گوید. 
نظر

«در زیر آسمان هیچ کاری به عظمت انسان‌سازی نیست»

علامه کرباسچیان
شبکه های اجتماعی
رایانامه و تلفن موسسه

info@allamehkarbaschian.ir - ۰۲۱۲۲۶۴۳۹۲۸

All content by Allameh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Based on a work at Allameh Institute