مردان خالص

تاریخ ایجاد: ۱۴۰۱/۵/۱۵

مردان خالص

مرحوم آیت‌الله محمدتقی شریعتمداری، استاد برجسته حوزه علمیه تهران


مرحوم آیت‌الله محمدتقی شریعتمداری، استاد برجسته حوزه علمیه تهران که در دوره‌ای به تشویق و حمایت علامه کرباسچیان در یادگیری علوم جدید تلاش کردند، راوی خاطراتی از مدرسه علوی هستند و مهم‌ترین منش این مردان خالص را بیان می‌کنند. 
نظر

«در زیر آسمان هیچ کاری به عظمت انسان‌سازی نیست»

علامه کرباسچیان
شبکه های اجتماعی
رایانامه و تلفن موسسه

info@allamehkarbaschian.ir - ۰۲۱۲۲۶۴۳۹۲۸

All content by Allameh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Based on a work at Allameh Institute