مدل سازی تربیتی

تاریخ ایجاد: ۱۴۰۱/۵/۱۵

مدل سازی تربیتی

سید کمال خرازی، دانش‌آموخته دورهٔ دوم دبیرستان علوی


سید کمال خرازی، دانش‌آموخته دورهٔ دوم دبیرستان علوی، شاهد و راوی رخدادهایی از سرآغاز تاسیس و تجهیز این مدرسه است. او از توجه و تاکید علامه بر مدل‌سازی تربیتی به‌جای تمرکز بر توسعه کمی می‌گوید. همچنین به اهمیت کیفیت تعلیم و تربیت در نظر علامه اشاره دارد و یادآور می‌شود علامه در این زمانه چه راهی را در تعلیم و تربیت پیش می‌گرفت. 0 نظر

«در زیر آسمان هیچ کاری به عظمت انسان‌سازی نیست»

علامه کرباسچیان
شبکه های اجتماعی
رایانامه و تلفن موسسه

info@allamehkarbaschian.ir - ۰۲۱۲۲۶۴۳۹۲۸

All content by Allameh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Based on a work at Allameh Institute