طرفدار جنگ نرم

تاریخ ایجاد: ۱۴۰۱/۵/۱۳

طرفدار جنگ نرم

محمدحسین صفارهرندی، فارغ‌التحصیل دوره یازده دبیرستان علوی، راویِ آموزه‌هایی از مکتب تربیتی علامه کرباسچیان است.


محمدحسین صفارهرندی، فارغ‌التحصیل دوره یازده دبیرستان علوی، راویِ آموزه‌هایی از مکتب تربیتی علامه کرباسچیان است. او که #مدرسه_علوی را سیاست‌گریز می‌خواند، با ذکر خاطره‌ای از علامه، او را در جبهه مقابله نرم با رژیم طاغوت می‌داند.

این فعال سیاسی و فرهنگی، هم‌چنین از دلایل کشیده شدن دانش‌آموزان علوی به میدان عمل سیاسی و اجتماعی می‌گوید. 
نظر

«در زیر آسمان هیچ کاری به عظمت انسان‌سازی نیست»

علامه کرباسچیان
شبکه های اجتماعی
رایانامه و تلفن موسسه

info@allamehkarbaschian.ir - ۰۲۱۲۲۶۴۳۹۲۸

All content by Allameh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Based on a work at Allameh Institute