ایمان به کیفیت

تاریخ ایجاد: ۱۴۰۱/۵/۱۳

ایمان به کیفیت

مرحوم سید هادی محدث، معلم و معاون دبیرستان علوی


مرحوم سید هادی محدث، معلم و معاون دبیرستان علوی، روش علامه در کادرسازی را به مثابه یک الگو در فعالیت‌های تربیتی و فرهنگی می‌داند و یادآور اهمیت کیفیت بر کمیت در تربیت می‌شود.

محدث که خود سالها یک عنصر مؤثر فرهنگی بوده و تجربه‌ها اندوخته، بیانی دارد که خود، پیش از انقلاب نظر علامه کرباسچیان را شعار می‌دانسته، ولی پس از گذر زمان بر حقانیت آن صحه می‌گذارد 0 نظر

«در زیر آسمان هیچ کاری به عظمت انسان‌سازی نیست»

علامه کرباسچیان
شبکه های اجتماعی
رایانامه و تلفن موسسه

info@allamehkarbaschian.ir - ۰۲۱۲۲۶۴۳۹۲۸

All content by Allameh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Based on a work at Allameh Institute