آموزه‌های ماندگار

تاریخ ایجاد: ۱۴۰۱/۵/۱۳

آموزه‌های ماندگار

محمد جواد ظریف، دانش‌آموخته دوره هفدهم دبیرستان علوی


محمد جواد ظریف، دانش‌آموخته دوره هفدهم دبیرستان علوی است. او که دانش‌آموز یکی از آخرین دوره‌هایی بوده که هرسال با علامه کرباسچیان درس اخلاق داشتند، آموزه‌های او از حق‌الناس و بصیرت و... را نشسته بر جان شاگردان می‌داند.

بیشتر شاگردان علامه به این ماندگاری اشاره می‌کنند. اینکه چه عواملی کلاس علامه را ماندگار کرده جای تأمل دارد...0 نظر

«در زیر آسمان هیچ کاری به عظمت انسان‌سازی نیست»

علامه کرباسچیان
شبکه های اجتماعی
رایانامه و تلفن موسسه

info@allamehkarbaschian.ir - ۰۲۱۲۲۶۴۳۹۲۸

All content by Allameh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Based on a work at Allameh Institute