کارنامه

تاریخ ایجاد: ۱۴۰۱/۵/۱۵

تعداد بازدید:۰

کارنامه

اگر ديديم در کارنامۀ فرزندمان نقصی هست، بايد نقص را در خود جست‌وجو کنيم


آقايان، شماها دعوت شده‌ايد که کارنامۀ فرزندتان را بگيريد؛ ولی قبل‌ازآن، بايد به کارنامۀ خود نگاه کنيد. اگر فرزندتان نمرۀ پايين گرفته است، شايد به اين علت بوده که در طول اين سال، از وضعيت تحصيلی او بی‌خبر بوده‌ايد و البته بهانه‌تان هم کمیِ فرصت بوده است.

حتی اگر وقتتان در کار خير صرف شده باشد، بايد بدانيد «چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است».

پس اگر ديديم در کارنامۀ فرزندمان نقصی هست، بايد نقص را در خود جست‌وجو کنيم. اگر به اين نکات توجه کنیم، می‌توانيم اميدوار باشيم در آينده، فرزندی داشته باشيم که دانشمند و باتقوا و مفيد به حال اجتماع باشد.

علامه کرباسچیان

سخنرانی برای اولیا
نظر

«در زیر آسمان هیچ کاری به عظمت انسان‌سازی نیست»

علامه کرباسچیان
شبکه های اجتماعی
رایانامه و تلفن موسسه

info@allamehkarbaschian.ir - ۰۲۱۲۲۶۴۳۹۲۸

All content by Allameh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Based on a work at Allameh Institute