تیزر فصل دوم تاریخ شفاهی زندگی و زمانه علامه کرباسچیان

تاریخ ایجاد: ۱۴۰۱/۵/۱۰

تعداد بازدید:۰

تیزر فصل دوم تاریخ شفاهی زندگی و زمانه علامه کرباسچیان

فصلی از #تاریخ تربیت ایران‌زمین را، در فصل دوم انتشار مصاحبه‌ها


فصلی از تاریخ تربیت ایران‌زمین را، در فصل دوم انتشار مصاحبه‌های زندگی و زمانۀ علامه کرباسچیان، به گفت‌وگو می‌نشینیم.

امید است که ایده‌ها و تجارب مفیدی برای اهالی فرهنگ و تربیت و درس‌های خوبی برای زندگی یکایک ما داشته باشد.
نظر

«در زیر آسمان هیچ کاری به عظمت انسان‌سازی نیست»

علامه کرباسچیان
شبکه های اجتماعی
رایانامه و تلفن موسسه

info@allamehkarbaschian.ir - ۰۲۱۲۲۶۴۳۹۲۸

All content by Allameh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Based on a work at Allameh Institute