پایان نامه «بررسی آراء تربیتی علامه علی اصغر کرباسچیان به منظور تدوین فلسفه تربیتی» نوشتۀ پیمان حاج قاسمی

تاریخ ایجاد: ۱۴۰۱/۴/۱۱

پایان نامه «بررسی آراء تربیتی علامه علی اصغر کرباسچیان به منظور تدوین فلسفه تربیتی» نوشتۀ پیمان حاج قاسمی 0 نظر

«در زیر آسمان هیچ کاری به عظمت انسان‌سازی نیست»

علامه کرباسچیان
شبکه های اجتماعی
رایانامه و تلفن موسسه

info@allamehkarbaschian.ir - ۰۲۱۲۲۶۴۳۹۲۸

All content by Allameh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Based on a work at Allameh Institute