پایان نامه «بررسی آراء تربیتی علامه علی اصغر کرباسچیان به منظور تدوین فلسفه تربیتی» نوشتۀ پیمان حاج قاسمی

تاریخ ایجاد: ۱۴۰۱/۴/۱۱

تعداد بازدید:۱

پایان نامه «بررسی آراء تربیتی علامه علی اصغر کرباسچیان به منظور تدوین فلسفه تربیتی» نوشتۀ پیمان حاج قاسمی 
نظر

«در زیر آسمان هیچ کاری به عظمت انسان‌سازی نیست»

علامه کرباسچیان
شبکه های اجتماعی
رایانامه و تلفن موسسه

info@allamehkarbaschian.ir - ۰۲۱۲۲۶۴۳۹۲۸

All content by Allameh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Based on a work at Allameh Institute