کمک غیرمنتظره | روایتی از حجت‌الإسلام رضا فرهادیان

تاریخ ایجاد: ۱۴۰۲/۵/۱۲

تعداد بازدید:۰

کمک غیرمنتظره | روایتی از حجت‌الإسلام رضا فرهادیان

حجت‌الإسلام فرهادیان از کمک علامه کرباسچیان در زمانی که ایشان برای اداره مدرسه در مضیقه بودند سخن می‌گوید


 

 
نظر

«در زیر آسمان هیچ کاری به عظمت انسان‌سازی نیست»

علامه کرباسچیان
شبکه های اجتماعی
رایانامه و تلفن موسسه

info@allamehkarbaschian.ir - ۰۲۱۲۲۶۴۳۹۲۸

All content by Allameh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Based on a work at Allameh Institute