مختصر و مفید | روایتی کوتاه از حمید رحیمیان

تاریخ ایجاد: ۱۴۰۲/۵/۱۲

مختصر و مفید | روایتی کوتاه از حمید رحیمیان

چند روایت کوتاه از زهد، صداقت، اعتقاد و تدریس استاد رضا روزبه


 

 
نظر

«در زیر آسمان هیچ کاری به عظمت انسان‌سازی نیست»

علامه کرباسچیان
شبکه های اجتماعی
رایانامه و تلفن موسسه

info@allamehkarbaschian.ir - ۰۲۱۲۲۶۴۳۹۲۸

All content by Allameh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Based on a work at Allameh Institute