در میان مردم | روایت حضور مرحوم رضا روزبه در هیئت زنجانی‌های تهران

تاریخ ایجاد: ۱۴۰۲/۶/۱۸

در میان مردم | روایت حضور مرحوم رضا روزبه در هیئت زنجانی‌های تهران

ارتباط مرحوم روزبه با همشهریان زنجانی‌اش از طریق هیئت‌های مذهبی مقیم تهران و فعالیت‌های ایشان در رویدادهای دینی و مذهبی وجه دیگری از شخصیت این استاد متواضع بود

نظر

«در زیر آسمان هیچ کاری به عظمت انسان‌سازی نیست»

علامه کرباسچیان
شبکه های اجتماعی
رایانامه و تلفن موسسه

info@allamehkarbaschian.ir - ۰۲۱۲۲۶۴۳۹۲۸

All content by Allameh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Based on a work at Allameh Institute