جمع حوزه و دانشگاه

تاریخ ایجاد: ۱۴۰۲/۸/۲۴

تعداد بازدید:۰

جمع حوزه و دانشگاه

روایتی از مرحوم آیت الله مهدوی کنی درباره استاد رضا روزبه

نظر

«در زیر آسمان هیچ کاری به عظمت انسان‌سازی نیست»

علامه کرباسچیان
شبکه های اجتماعی
رایانامه و تلفن موسسه

info@allamehkarbaschian.ir - ۰۲۱۲۲۶۴۳۹۲۸

All content by Allameh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Based on a work at Allameh Institute