پایان نامه «بررسی آراء و عملکرد متفکران تربیت دینی غیررسمی در ایران» نوشتۀ حسین باغگلی

تاریخ ایجاد: ۱۴۰۱/۴/۱۱

پایان نامه «بررسی آراء و عملکرد متفکران تربیت دینی غیررسمی در ایران» نوشتۀ حسین باغگلی

در این پایان‌نامه، پژوهشگر به بررسی تطبیقی آرای سه مربی معاصر ایرانی در حوزۀ تربیت دینی، یعنی مرحوم رجبعلی مظلومی، مرحوم علی صفائی حائری و مرحوم علی‌اصغر کرباسچیان پرداخته است.


نظر

«در زیر آسمان هیچ کاری به عظمت انسان‌سازی نیست»

علامه کرباسچیان
شبکه های اجتماعی
رایانامه و تلفن موسسه

info@allamehkarbaschian.ir - ۰۲۱۲۲۶۴۳۹۲۸

All content by Allameh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Based on a work at Allameh Institute