از عکس های دسته جمعی

تاریخ ایجاد: ۱۴۰۱/۵/۱۵

از عکس های دسته جمعی


ردیف بالا، از راست: جعفر حبیبی دوست / دکتر محمد سپهری / مرحوم سید علی اکبر حسینی / رضا نیکومنش / دکتر علی صادقی تهرانی / مرحوم ناصر خرازی

ردیف پایین، از راست: محمد حسین کرباسچیان / دکتر سید رضا فیض / علامه کرباسچیان / دکتر سیدحسین فخر / دکتر سید کمال خرازی

تاریخ: حدود ۱۳۴۲ 
نظر

«در زیر آسمان هیچ کاری به عظمت انسان‌سازی نیست»

علامه کرباسچیان
شبکه های اجتماعی
رایانامه و تلفن موسسه

info@allamehkarbaschian.ir - ۰۲۱۲۲۶۴۳۹۲۸

All content by Allameh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Based on a work at Allameh Institute