مصاحبه با دکتر علی قائمی امیری

تاریخ ایجاد: ۱۴۰۱/۱۲/۵

تعداد بازدید:۰

مصاحبه با دکتر علی قائمی امیری

از نگاه یاران | قسمت دوازدهم: دکتر علی قائمی امیری

نظر

«در زیر آسمان هیچ کاری به عظمت انسان‌سازی نیست»

علامه کرباسچیان
شبکه های اجتماعی
رایانامه و تلفن موسسه

info@allamehkarbaschian.ir - ۰۲۱۲۲۶۴۳۹۲۸

All content by Allameh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Based on a work at Allameh Institute