مصاحبه با امیرعبدالله کرباسچیان

تاریخ ایجاد: ۱۴۰۱/۸/۲۷

تعداد بازدید:۰

مصاحبه با امیرعبدالله کرباسچیان

علامه کرباسچیان از نگاه یاران، فصل سوم، قسمت پنجم


علامه کرباسچیان از نگاه یاران | فصل سوم | قسمت پنجم
نظر

«در زیر آسمان هیچ کاری به عظمت انسان‌سازی نیست»

علامه کرباسچیان
شبکه های اجتماعی
رایانامه و تلفن موسسه

info@allamehkarbaschian.ir - ۰۲۱۲۲۶۴۳۹۲۸

All content by Allameh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Based on a work at Allameh Institute