برگزیده شرح نهج‌البلاغه ـ قسمت دوم

تاریخ ایجاد: ۱۴۰۲/۶/۲۵

تعداد بازدید:۰

برگزیده شرح نهج‌البلاغه ـ قسمت دوم

*عناوین منتخب استاد علامه کرباسچیان از کتاب ترجمه و تفسیر نهج البلاغه استاد علامه جعفری


برگزیده ی شرح نهج البلاغه ـ قسمت دوم

  

* شماره صفحه بر اساس چاپ دفتر نشر فرهنگ اسلامی 

جلد8

۱۲           آیا می خواهید تحت تاثیر این و آن باشید؟ وص ۴۸و۱۷۰و۱۷۱و۱۷۳

۱۴           پر ظرفی وسیله هدایت است

۱۸           "من هستم " به جای " به جای "دیگران هستند. علیکم انفسکم

۲۲          هیتلر 50 میلیون نفر را کشت

۲۵           توکل

۲۸            نورانیت ومثال خفاش

۳۳            سراب رفع عطش نمی کند

۳۴            نور الهی ناشی از علوم حرفه ای نیست

۳۵            جاذبه ی الهی نور می آورد وروشنی

۳۷            بارقه های زود گذر نورالهی نیست

۴۱            رهایی از قیدها وسیله معرفت است

۵-۴۴           آزادی از شهوات وسیله ی معرفت است

۴۶            عبادت اعمال ظاهری نیست

۴۹            باید دوبار متولد شد

۵۰            ایمان به غیب

۶۳            خلق عظیم پیامبر (ص)

۷۴            نباید عمر را به تماشا بگذرانیم

۱۱۴           مقصود از خشیت چیست؟

۱۲۸           زمام داری و حیات معقول

۱۳۳           باطن انسان به صورت خرس وخوک می شود

۱۵۱و۱۵۷           چه چیزدرزندگی آرزو می کنیم – دو نوع مردم داریم

۱۶۹           فکر فردا ما را از بین برد

۱۷۶           به زندگی طبیعی خوش نباشید

۱۷۹           رضایت ها مانع پیشرفت است

۱۸۸           حیات معقول وطبیعی

۱۹۶           وظیفه مربیان

۲۲۴           آیا می شود به حیات معقول رسید؟

۲۲۵           امکان رسیدن به حیات معقول

۲۳۱           می شود انسان شد

۲۳۵           انسان به مراحل عالی کمال می رسد

۲۳۷           اخلاق در حیات معقول

۲۴۴           روابط اجتماعی درحیات معقول

۲۴۶           یک مربی عالی

۲۴۶           علم در حیات معقول

۲۵۴           سیاست درحیات معقول

۲۶۱           تعلیم وتربیت در حیات معقول

۲۶۳           علم بی عمل - لا تجعلوا علمکم جهلا

۲۶۶           جلوگیری از خطر

۲۶۹           ولبئس المتجر ان تری الدنیا لنفسک ثمنا

۲۷۳           بقی رجال غضّ ابصارهم ذکر المرجع

۲۷۶           فلتکن الدنیا فی اعینکم اصغر من حثالة القرظ

۲۸۱           کفش پاره مولی(ع)

۲۹۴           شجاعت مولی (ع)

 

جلد۹

۱۳           ودخواهی

۳۷           وفای به عهد وبیعت

۵۳             وجود شروردر عالم خلقت چرا؟

۶۰           تقویت مختصات طبیعی ، تعلیم وتربیت را بی اثرکرده

۶۱          مقاومت برای بی شخصیتی

۷۳           خودبینی علت جنگ خوارج

۹۶            نتیجه استقلال وشخصیت

۱۰۲           چه باید کرد تا دارای شخصیت شد؟

۱۰۳           وقتی شایستگی تبدیل به بایستگی شد غرورمی رود

۱۲۸           اگر حقایق را بدانید غیراز این خواهید شد – انکم لوعاینتم

۱۳۲           الطلب النصربالجور

۱۴۸           لایخافون لومة لائم

۱۶۱           اگر انسان دریا شد دنبال قطره نمی رود

۱۷۱           عراق خنزیرفی ید مجذوم

۱۸۰           تعهد سه مرحله دارد

۱۸۹           عمل به عهد

۲۲۱و۲۲۷           حاکمیت خداوندی

۲۶۲          وما یغدرمن علم کیف المرجع

۲۷۳          هوای نفس وآرزوی دراز

۲۷۷           زمان به سرعت می گذرد

 

جلد۱۰

۱۴           اشعار ابوالعلاء معری و خیام درباره دنیا

۲۰           بی اعتباری دنیا

۲۴          زندگی به مقدار کفاف

۲۵           تعلیم و تربیت

۳۳           غیب گویی مولا ( ع ) درباره کربلا

۴۲           ورود مولا ( ع ) به انبار

۴۳           ملاقات راهب با مولا ( ع )

۷۴           عامل سوم - مجهولات فراوان - مثال کوه و خارکن

۷۷           حواس طبیعی نمی تواند واقعیات را درک کند

۸۹           قانون علیت حجاب است

۱۰۸           ابتدای فتنه بدعت است

۱۱۲           تعلیم و تربیت

۱۱۹           آیا کوشش در راه خدا برای نجات از عذاب است  ؟

۱۲۴           مغزها را شستشو دادند

۱۲۶           تعلیم و تربیت

۱۳۰           چرا در آیات و روایات صحبت از مرگ می شود ؟

۱۳۳           دیده واقع بین شیرینی دنیا را تلخ می بیند

۱۴۶          آینده با اهمیت در انتظار ما است

۱۸۷           اخلاص ارزشی

۱۹۲           تعلیم و تربیت

۱۹۷           و لو کره الکافرون

۱۹۹           الا عبادک منهم المخلصین

۲۱۱           اخلاص در گفتار و رفتار و اندیشه

۲۲۳           سبّ مولا ( ع ) و سکوت مردم از ترس

۲۶۷           اگر کسی بخواهد در جامعه اخلال کند باید ادب شود

۲۷۸           زندگی مردمان بی اراده - شش نوع زندگی است

۲۸۸           باید بین ماده و روح آشتی برقرار کرد

۳۲۲           همه کارها اگر برای خدا شد عبادت است

۳۲۴           انسان خودش را ارزان نمی فروشد

 

جلد۱۱

۸           از در و دیوار عالم صدای هشدار شنیده می شود

۱۱           چگونه بعضی عالم هستی را پوچ می دانند

۱۴           قیامت دور نیست

۲۰           باید برای خودمان قیمت قایل شویم

۲۱          تعلیم و تربیت بدون شناساندن خود ممکن نیست

۲۷          پشیمانی سودی ندارد

۳۴           اگر روح قوی باشد بر گذشته حسرت نمی خورد

۳۶           روح قوی از گذشت زمان استفاده می کند

۳۸           اشباع نامشروع شکم و شهوات صلاح نیست

۳۹           نعمت های خدا را ضایع نکنیم

۷۴           در موقع نا امیدی امیدوار باش

۱۲۳           ترس مفید و ترس مضر

۱۸۶           به علم خود عمل کنید

۱۹۷           رحم الله امرء سمع فوعی

۱۹۹           اگر انسان معتقد شود که خدا او را می بیند به کمال می رسد

۲۱۷           بدون توجه خطاهایی را مرتکب می شویم

۲۱۸           لحظاتی بخندید و گریه کنید

۲۲۲           دل و زبان چرا یکی نباشد ؟

 

جلد ۱۲

۱۱           معنای شکر، الحمدلله گفتن نیست

۲۴           اگر دنبال دنیا بروی از تو فرار می کند

۲۵           من ابصر بها بصرتة

۳۲           حیات را قربانی وسایل حیات نکنید

۱۱۴           آیا شما آن کسی هستید که خوش بخت نام دارد ؟

۱۲۱           حوادث و داستان اپیکتت

۱۵۱           فطرت انسان پاک است

۱۶۵           از زندگی چرا سیر نمی شویم ؟

۱۷۷           بعد مادی و بعد روحی حیات

۲۱۹           کمک خداوندی بسته به اراده انسان است

۲۲۱           مهار کردن تمایلات

۲۲۲           ذات نایافته از هستی بخش

۲۲۴           تابع اکثریت نباید شد

۲۲۵           از خود برای خود بهره بردارید

۲۲۸           هلک امرؤ لم یعرف قدره

۲۲۹           فقط خود انسان می تواند راه ترقی را پبدا کند

۲۳۰           من عرف نفسه فقد عرف ربه و روایات دیگر در این باب

۲۳۹           کسی که می خواهد دیگران را بسازد اول باید خودش را بسازد

۲۴۱           محاسبه خویشتن

۲۴۵           عمر را از دست ندهید

۲۴۸           خودت را میزان قرار بده

۲۵۲           همت عالی

۲۶۹           پر ظرفی

۲۸۲           علت عدم درک کمال

۲۸۶           ملاک نیت است

۳۰۰           خود را خسته نکنید

۳۲۱           غم گذشته را نخورید

۳۲۴           آینده بینی اخروی

۳۳۵           چه چیز را باید آرزو کرد ؟

۳۳۹        خود را فریب ندهید

۳۵۲و۳۵۴            دنیا شوخی نیست

۳۵۵           اثبات وجود خدا

 

جلد۱۳

۸           خدا با انسان نزدیکترین رابطه را دارد

۲۵           انسان آگاه

۲۷           از کجا آمده ای و . . . ؟

۲۹           در موجودیت خودت بیندیش

۳۱           زیبایی های دنیا

۳۹           همه باید بروند

۴۱           انکار معاد

۵۵           دل حسابگر

۵۸           باید گوش شنوا داشت

۸۱           وتلفت الاستغاثة

۸۹           دیگران کردند و من هم کردم

۱۱۰           چه کنیم که یاد خدا باشیم ؟

۱۲۲           خوف و هراس از پایان کار

۱۲۶           موانع راه کمال مقتضیات می شوند ؟

۱۳۰           حد وسط

۱۳۶           عوامل کبر و غرور

۱۴۰           فرح و شادی رهایی از زنجیرهای ماده

۱۴۹           قدرت عظیم مغز آدمی

۱۵۳           مسافر در منزل گاه مرگ

۱۵۶           مرکب چوبین

۱۶۱           در حیات خود بیندیشید

۱۶۳           اولی الابصار و الاسماع

۱۶۴           وجدان انسانی را نابود کردند

۱۹۳           علماء ربانی

۱۹۴           مسابقه اهل باطل با یکدیگر

۲۰۶           سلطان ظلوم خیر من فتنة تدوم

۲۲۵           چنگال های مرگ فراموش نشود - عبرت

۲۴۳           زمان محدود ، قدرت رو به زوال -  داستان ابوذر و استاد آقای جعفری

۲۶۷           آیا عقیده آزاد است ؟

۲۷۳           تلقین پذیری در مسایل روانی

۲۷۸           انسان ساده لوح نمی تواند حقیقت را بفهمد

۲۸۲           نفس را وادار به شکیبایی کنید

۲۸۶           تملق و چاپلوسی

۲۸۸           اطاعت بیشتر نتیجه خوشبختی است

۲۹۰          بدبخت ترین مردم گناه کاران اند

۲۹۱           به چه کسی باید غبطه خورد ؟

۲۹۳           سعید و شقی کیست ؟

۲۹۶           ریا و هم نشینی با بدان

۲۹۹           دروغ نگویید

۳۲۰           و لا تباغضوا فانها الحالقة

۳۳۹           موت ارادی و حیات طبیعی

۳۴۱           آرزو ها

 

جلد۱۴

۱۶           انسان خردمند نمی تواند از حال دیگران غافل باشد

۵۹           اول اخلاق بعد عرفان

۷۱           تا مربی خودش تربیت نشده باشد نمی تواند مربی باشد

۷۵           باید به انسان بفهمانیم که تو انسانی

۷۸           خودشناسی برای خودسازی

۸۶           به تشخیص حقیقت عمل کنید

۹۴           عارف قدرتمند است – نگاه عارف

۹۶           معنای سهولت ورود به رودخانه گوارا و فشار دنیا پرستان به مردان حق

۹۸           عارف فقط یک همّ دارد

۱۱۲           عارف تشنه است و با احتمال کمال حرکت می کند

۱۳۷           تجرد نفس

۱۵۹          لذایذ معنوی ، دلیل تجرد روح است

۱۸۹           معنای سیاست و تحریفی که در آن شده است

۲۰۵           چگونه ممکن است آدمی هم محزون باشد و هم نباشد

۲۳۴           خود سوزی به جای خود سازی

۲۴۷           آرامش

۲۵۰           خود بزرگ بینی و خود کوچک بینی

۲۶۴           انسان طالب کمال مطلق است

۲۶۷           کارهای ما کودکانه است

۲۷۴           خوش و ناخوشی هردو هلاک کننده روح اند

۲۸۴          انسان نمی تواند از حال دیگران غافل بماند

۲۸۸           عارف هر چه می کند برای خداست

۳۰۱           از دنیا توقع ثبات نداشته باشید تا آسوده باشید

 

جلد۱۵

۱۳و۲۰و۶۲            علت و معلول

۶۱           نمی بینم پس نیست

۱۲۰           هدف خلقت

 

جلد۱۶

۴۱           نمی دانم پس نیست

۶۶           علم ازلی علت اشیاء نیست

۸۴           شایسته ترین موجود برای آرزو کردن و امید بستن

۱۳۴           من مطلوب مادی فقط پول است

۱۳۹           دو گروه از انسان ها در جوامع از دیگران برترند

۱۵۴           عادات بد

۱۷۲           معمای مرد و زن

۲۲۹           شخصیت زدگی

۲۸۰           تهیه وسایل زندگی

۳۰۱-۳۰۶            فتنه

 

 
نظر

«در زیر آسمان هیچ کاری به عظمت انسان‌سازی نیست»

علامه کرباسچیان
شبکه های اجتماعی
رایانامه و تلفن موسسه

info@allamehkarbaschian.ir - ۰۲۱۲۲۶۴۳۹۲۸

All content by Allameh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Based on a work at Allameh Institute