مصاحبه با دکتر علی صادقی تهرانی

تاریخ ایجاد: ۱۴۰۱/۱۱/۲۸

تعداد بازدید:۱

مصاحبه با دکتر علی صادقی تهرانی

زندگی و زمانهٔ علامه کرباسچیان | قسمت یازدهم | دکتر علی صادقی تهرانی


 
نظر

«در زیر آسمان هیچ کاری به عظمت انسان‌سازی نیست»

علامه کرباسچیان
شبکه های اجتماعی
رایانامه و تلفن موسسه

info@allamehkarbaschian.ir - ۰۲۱۲۲۶۴۳۹۲۸

All content by Allameh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Based on a work at Allameh Institute