مرحوم آیت‌الله مهدوی کنی

تاریخ ایجاد: ۱۴۰۱/۴/۲۹

مرحوم آیت‌الله مهدوی کنی

علامه کرباسچیان از نگاه یاران فصل یک | قسمت یازدهمتیزر قسمت یازدهم | از نگاه یاران | آیت‌الله مهدوی کنی

از نگاه یاران | قسمت یازدهم | آیت‌الله مهدوی‌ کنی0 نظر

«در زیر آسمان هیچ کاری به عظمت انسان‌سازی نیست»

علامه کرباسچیان
شبکه های اجتماعی
رایانامه و تلفن موسسه

info@allamehkarbaschian.ir - ۰۲۱۲۲۶۴۳۹۲۸

All content by Allameh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Based on a work at Allameh Institute