آیت الله احمد مجتهدی تهرانی

تاریخ ایجاد: ۱۴۰۱/۴/۲۹

تعداد بازدید:۰

آیت الله احمد مجتهدی تهرانی

علامه کرباسچیان از نگاه یاران فصل یک | قسمت اولتیزر قسمت اول- علامه از نگاه یاران- آیت الله احمد مجتهدی تهرانی

از نگاه یاران - قسمت اول: آیت‌الله احمد مجتهدی
نظر

«در زیر آسمان هیچ کاری به عظمت انسان‌سازی نیست»

علامه کرباسچیان
شبکه های اجتماعی
رایانامه و تلفن موسسه

info@allamehkarbaschian.ir - ۰۲۱۲۲۶۴۳۹۲۸

All content by Allameh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Based on a work at Allameh Institute