پایان نامه «بررسی آراء و عملکرد متفکران تربیت دینی غیررسمی در ایران» نوشتۀ آقای باغگلی

تاریخ ایجاد: ۱۴۰۱/۴/۱۱

پایان نامه «بررسی آراء و عملکرد متفکران تربیت دینی غیررسمی در ایران» نوشتۀ آقای باغگلی

0 نظر

«در زیر آسمان هیچ کاری به عظمت انسان‌سازی نیست»

علامه کرباسچیان
شبکه های اجتماعی
رایانامه و تلفن موسسه

info@allamehkarbaschian.ir - ۰۲۱۲۲۶۴۳۹۲۸

All content by Allameh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Based on a work at Allameh Institute